Bon za klatkę!

Bon za klatkę!

#BezpieczeństwoPrzedeWszytskim #SafetyFirst Trela Motorsport wspólnie z Rallyshop.pl przygotowały dla swoich klientów wyjątkową promocję. Zasady udziału są proste: zamów i wykonaj w Trela Motorsport klatkę bezpieczeństwa, a razem z autem odbierz bon na zakupy w Rallyshop.pl.

Regulamin

1. Organizatorem akcji, zwanej dalej „Promocją” są firmy: Trela Motorsport Paweł Trela z siedzibą: ul. Kraszewskiego 15, 05-082 Blizne Jasińskiego oraz CRONIC ul. Włocławska 91 B-C, 87-100 Toruń zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorami".

2. Klientem w dalszej części niniejszego Regulaminu określone są osoby, które otrzymały w Trela Motorsport na określonych w Regulaminie zasadach bon promocyjny na zakupy w Rallyshop.pl

4. Promocja ma charakter dwuetapowy.

- Pierwsza część polegająca przekazaniu bonów promocyjnych trwa w terminie od dnia 15.09.2019 do dnia 31.12.2019.
- Druga część polegająca na realizacji bonów ma miejsce w dniach 16.09.2019 do 15.09.2020.

5. Promocja prowadzona jest w miejscach:

- Odbiór bonu: Trela Motorsport, al. Jerozolimskie 451, 05-800 Pruszków
- Realizacja: sklep stacjonarny Rallyshop.pl, ul. Włocławska 91 B-C, 87-100 Toruń, sklep internetowy: www.rallyshop.pl lub zamówienia w Rallyshop.pl złożone telefonicznie zgodnie z zasadami sklepu z obowiązkiem zapłaty

6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych.

7. Promocja nie łączy się̨ z innymi akcjami i ofertami specjalnymi.

I. Zasady

1. Każdy Klient, który w dniach 15.09.2019-31.12.2019 zleci i odbierze w Trela Motorsport klatkę bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż 2000pln netto potwierdzonej fakturą VAT lub paragonem otrzyma bon z unikatowym numerem dokumentu sprzedaży, uprawniający do otrzymaniu rabatu w wysokości 200pln brutto na zakupy w Rallyshopl.pl dniach 16.09.2019-18.09.2020.

2. Bon realizowany jest bezpośrednio przy kasie w sklepie stacjonarnym, podczas zakupu w sklepie internetowym Rallyshop.pl lub podczas składania zamówienia drogą telefoniczną przed dokonaniem płatności.

3. Bonem objęte są: buty i rękawice oferowane przez Rallyshop.pl

4. Bon może być́ wykorzystany tylko jeden raz.

5. Bon nie może zostać́ wymieniony na środki pieniężne. Nie może również stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.

6. Bon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w terminie akcji podanym w niniejszym Regulaminie.

7. Jeżeli wartość zakupu przekroczy wartość bonu, Klient zobowiązany jest pokryć różnicę.

8. Jeżeli wartość zakupu jest mniejsza niż wartość bonu różnica nie jest zawracana.

9. Do wartość zakupów zalicza się również koszty wysyłki

10. Rallyshop.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia bonu, jeżeli budzi on jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia, bądź jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego weryfikację.

11. Bony nie sumują się - do jednego zamówienia w Rallyshop.pl może być realizowany tylko jeden bon.

12. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bonu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu jego utraty.


II. Postanowienia końcowe

1. Klient biorąc udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował jej Regulamin, do którego nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań, związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny, a ewentualne zmiany zamieści na www.trelamotorsport.pl i www.rallyshop.pl